ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 0.16666666666667 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت خصوصی 2089
    مشکل در پریمیر